Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nature Knows sp. z o.o. niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Spółce należy zgłaszać do Pana Mikołaja Ryzopa.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej: m.ryzop@dpag.pl