Leki antyarytmiczne – blokery kanałów sodowych oraz blokery kanałów potasowych zawierające np. dizopyramid, prajmalinę, amiodaron, dofetilid, halotan