Leki antyestrogenowe – selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM) zawierające np. tamoksyfen