Leki bakteriobójcze – antybiotyki i chemioterapeutyki zawierające np. cefazolinę, erytromycynę, lewofloksacynę, sparfloksacynę, kotrimoksazol, trowafloksacynę, gatifloksacynę, tetracyklinę, norfloksacynę, cyprofloksacynę, ryfampicynę, ryfabutynę, enoksacynę, lomefloksacynę, amoksycylinę, moksyfloksacynę, ofloksacynę, grepafloksacynę