Leki chemioterapeutyczne – onkostatyki zawierające np. etopozyd, winblastynę, winkrystynę