Leki cytostatyczne i immunorepresyjne zawierające np. cyklofosfamid, metotreksat