Leki hipotensyjne (obniżające cieśninie krwi) zawierające np. metyldopę