Leki miorelaksacyjne – mioleraksanty zawierające np. chlorzoksazon, karyzoprodol, cyklobenzaprynę