Leki na Alzheimera – Inhibitory acetylocholinoesterazy (AChE) zawierające np. donepezil, takrynę, neostygminę, galantaminę