Leki pobudzające i na niedociśnienie – a-sympatykomimetyki zawierające np. norefedrynę, efedrynę, pseudoeferdynę