Leki preciwdepresyjne (TLP) zawierajace np. amitryptylinę