Leki przeciwalergiczne – antagoniści receptorów histaminowych H₁ zawierający np. feksofenadynę, cetyryzynę