Leki przeciwarytmiczne zawierające np. amiodaron, propafenon, werapamil, diltiazem, meksyletynę