Leki przeciwastamtyczne – inhibitory 5-lipoksygenazy zawierające np. zileuton