Leki przeciwastmatyczne – sympatykomimetyki zawierające np. salbutamol orcyprenalina, izoprenalina