Leki przeciwbólowe i depresanty z grupy alkaloidów opiumowych zawierające np. morfinę