Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne zawierające np. trisalicylan magnezu cholinowego