Leki przeciwbólowe – opiody zawierające np. petydynę, pentazocynę, tramadol, loperamid, hydrokodon, oksykodon, morfinę, tramadol, kodeinę, meperydynę