Leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika zawierające np. tolbutamid, akarbozę