Leki przeciwcukrzycowe zawierające np. glipizyd, glimepiryd, gliceryd, insulinę, pioglitazon