Leki przeciwdepresyjne (SSRI) – inhibitoy zwrotnego wychwytu serotoniny zawierające np. escitalopram, sertralinę, fluoksetynę, cytalopram, fluwoksaminę