Leki przeciwdepresyjne (TLPD) – trójcykliczne leki przeciwdepresyjne zawierające np. dezypraminę, klomipraminę, imipraminę, amitryptylinę, doksepinę, sertralinę