Leki przeciwgruźlicze zawierające np. izoniazyd, pirazynamid