Leki przeciwgrzybicze zawierające np. flukonazol, itrakonazol, terbinafinę, ketokonazol