Leki przeciwko łuszczycy zawierające np. metoksalen