Leki przeciwmigrenowe – selektywny agonista receptora serotoninowego zawierające np. zolmitryptan