Leki przeciwnadciśnieniowe – blokery kanałów wapniowych zawierające np. nifidepinę, werapamil, diltiazem, losartan, amlodypinę, isradypinę, kaptopryl, enalapryl, walsartan, felodypinę