Leki przeciwnadciśnieniowe i na prostatę – antagoniści receptorów α1-adrenergicznych zawierający np. terazosynę