Leki przeciwnadciśnieniowe – inhibitory konwertazy angiotensyny zawierające np. benazepril, kaptopryl, enalapryl, amlodipinę, lizynopryl, ramipryl, dilitiazem, losartan, walsartan