Leki przeciwpsychotyczne zawierające np. karbamazepinę, klozapinę, haloperydol, tioridazynę, tiotiksen, lamotryginę, rysperydon, chloropromazynę, flufenazynę, olanzapinę, kwetiapinę