Leki przeciwwirusowe – inhibitory proteaz zawierające np. sankwinar, indinavir, amprenawir, lopinawir, ritonawir