Leki przeciwzakrzepowe i hipolipemiczne – statyny zawierające np. prawastatynę, simwastatynę, lowastatynę, fluwastatynę