Leki przeciwzakrzepowe zawierające np. acenokumarol