Leki przeciwzapalne i immunosupresyjne – kortykosteroidy zawierające np. glukokortykoidy, hydrokortyzon, budezonid, deksametazon, prednizon, metyloprednizolon