Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne – sulfonamidy zawierające np. sulfasalazynę