Leki pulmonologiczne (tętnicze nadciśnienia płucnego (TNP)) – sulfonamidy zawierające np. bosentan