Leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej – estrogeny oraz środki antykoncepcyjne zawierające np. estradiol, lewonorgestrel, noretysteron, etynyloestradiol, progesteron