Leki stymulujące zawierające np. amfepramon, adrenalinę