Leki z grupy Inhibitorów reduktazy HMG-CoA – statyny zawierajce np. lowastatynę, prawastatynę, simwastatynę