Leki znieczulajce – anestetyki zawierające np. enfluran, halotan, izofluran, metoksyfluran