Leki zobojętniające kwas żołądkowy (blokery receptora H2) zawierające np. cymetydynę, ranitydynę, nizatydynę