Nie stosować z substancjami wchodzącymi w interakcje z kofeiną (teiną)