Stymulanty – alkaloidy purynowe zawierające np. kofeinę