Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

herina.com

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Serwisu https://herina.com/.

 

I. DEFINICJE

Zwrotom i wyrażeniem sformułowanym w niniejszej Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

 1. Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2) RODO).
 4. Administrator – oznacza administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7) RODO).
 5. Serwis – szeroko rozumiany portal internetowy wraz ze sklepem internetowym dostępny pod adresem herina.com, a także powiązane z nim strony www, profile społecznościowe, funkcjonalności i aplikacje.
 6. Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu, dokonuje zakupu produktu lub korzysta z oferowanych w Serwisie usług.
 7. Zewnętrzny Operator Płatności – podmiot trzeci świadczący usługi płatności online (np. PayU, PayPal, Stripe)

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Nature Knows sp. z o.o. z siedzibą w Borutach, Boruty 16, 05-622 Boruty, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP: 7972070865, REGON: 384382886.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych każda osoba może się kontaktować z Administratorem pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub przez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@herina.com.

 

III. COOKIES

 1. Cookies (pliki cookies lub inaczej http cookie) to małe fragment tekstu, które Serwis wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach do Serwisu.
 2. Cookies są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.
 3. Cookies nie zawierają informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Danych Osobowych Użytkowników ani skontaktowania się z nim np. poczty elektronicznej czy telefonu.
 4. Poprzez korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki) Użytkownika wyraża on zgodę na zapisywanie Cookies w swoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych.
 5. Dodatkowe informacje o plikach Cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/
 6. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Należą do nich w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania Serwisu,
  2. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika czy też zapamiętywanie hasła,
  3. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników odwiedzających Serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Administratora działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,
  4. reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się Użytkownicy.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze zbierania Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień w przeglądarce Internetowej, z której korzysta łącząc się z Serwisem. W takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe. Dodatkowe informacje można znaleźć pod następującymi linkami:
  1. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647
  2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn
  3. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 1. Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies oraz następujące narzędzia:
  1. .__stripe_mid
  2. __stripe_sid
  3. _ga
  4. _gid
  5. cmplz_marketing
  6. cmplz_stats
  7. complianz_policy_id
  8. tk_ai
  9. vchideactivationmsg_vc11
  10. woocommerce_cart_hash
  11. woocommerce_items_in_cart
  12. woodmart_popup_1
  13. wordpress_logged_in_
  14. wordpress_sec_
  15. wp-settings-1
  16. wp-settings-time-1
  17. wp_woocommerce_session
  18. Google Analytics
  19. Facebook Pixel

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada starań, aby chronić Dane Osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, w szczególności:
  1. cykliczne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
  2. metody kryptograficzne,
  3. wewnętrzne kontrole zebranych Danych Osobowych,
  4. procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów.
 2. Administrator nie udostępnia Danych Osobowych żadnym odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu hasła. Dla bezpieczeństwa Użytkowników Administrator zaleca pamiętanie o:
  1. ustalenie loginu i hasła do konta Użytkownika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalec się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych,
  2. wylogowaniu się z Serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach itp.). Wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się z Serwisu,
  3. zachowaniu loginu i hasła do konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim,
  4. korzystaniu z aktualnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów i programów szpiegujących,
  5. korzystaniu wyłącznie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualizacji systemu operacyjnego komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika,
  6. korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń końcowych (takich jak w szczególności komputery i tablety), na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, a także z zaufanych sieci teleinformatycznych. Korzystanie z cudzych urządzeń końcowych a także niezaufanych sieci teleinformatycznych rodzi ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie loginu, hasła lub innych danych, które podaje Użytkownik,
  7. zgłaszaniu Administratorowi zauważonych problemów lub niestandardowych sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu informacji przy korzystaniu z Serwisu.

 

V. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe między innymi w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. cele związane z realizacją świadczeń w ramach Serwisu, tj. podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z żądaniem Użytkownika, w tym w celu przygotowania dedykowanej oferty – niezbędność danych do świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. cele związane ze sprzedażą towarów lub korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora odpłatnie, w tym reklamacją i prawem odstąpienia od umowy, tj. w celu realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych – niezbędność danych do świadczenia Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. cele związane z bieżącym kontaktem – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. cele związane z prowadzeniem konta Użytkownika – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5. cele związane z nawiązaniem współpracy biznesowej lub partnerskiej, w tym realizacją umów cywilnoprawnych – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. cele związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku ze sprzedażą towarów lub z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. cele związane z przesyłaniem newsletter’a – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  8. cele związane z zarządzaniem Serwisem i analizowaniem danych gromadzonych automatycznie – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. cele związane z marketingiem bezpośrednim – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prowadzenie komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego może odbywać się także w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na podstawie zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  10. cele związane z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych i internetowych, takich jak min. Facebook, Instagram, Youtube – przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Po odpowiednim poinformowaniu przez Administratora, Dane Osobowe mogą być przetwarzane także w innych celach, niż wymienione powyżej, przy czym może się to odbywać na podstawie:
  1. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub może być wymagane przepisami prawa, w zależności od rodzaju i zakresu świadczenia Administratora. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Administratora w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Administratorowi określonych Danych Osobowych.
 4. Dane Osobowe Użytkowników dotyczące umów zawartych z Administratorem nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

VI. DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH POZYSKIWANIA

 1. Zakres zbieranych Danych Osobowych może być różny w zależności od rodzaju świadczenia, z jakiego korzysta Użytkownik.
 2. Dane Osobowe Użytkownika Administrator może pozyskać min. w następujący sposób:
  1. za pomocą formularzy zamieszczonych w Serwisie,
  2. za pośrednictwem plików Cookies zbieranych przez Serwis,
  3. jeżeli Użytkownik napisze lub zadzwoni do Serwisu wykorzystując dane kontaktowe podane w Serwisie,
  4. jeżeli Użytkownik poda swoje Dane Osobowe lub inne informacje dobrowolnie, np. w serwisach społecznościowych w Serwisie lub w trakcie uczestnictwa w wydarzeniach cyfrowych (webinary, szkolenia, itp.).
 3. W zależności od celów przetwarzania, Administrator przetwarza min. następujące Dane Osobowe:
  1. świadczenia w ramach Serwisu oraz sprzedaż towarów lub korzystanie z usług świadczonych przez Administratora odpłatnie, w tym reklamacje i prawo odstąpienia od umowy – dane, które są potrzebne do zawarcia i wykonania umowy (realizacji zamówienia) lub podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed jej zawarciem, takie jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy (adres dostawy), numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), dane podane przez Użytkownika dobrowolnie podczas uczestnictwa w wieloosobowych wydarzeniach cyfrowych (np. wypowiedzi na czacie, wypowiedzi słowne),
  2. bieżący kontakt z Użytkownikiem – dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny Użytkownika, …………………………………….., a także inne dane, które Użytkownik zdecyduje się przekazać Administratorowi w treści wiadomości;
  3. prowadzenie Konta Użytkownika – dane takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego, historia złożonych przez Użytkownika zamówień, ……………………………………… ;
  4. nawiązanie współpracy biznesowej lub partnerskiej, w tym realizacja umów cywilnoprawnych – dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, funkcja/stanowisko, nr rachunku bankowego, informacje o zatrudnieniu, .;
  5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku ze sprzedażą towarów lub z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora – dane pozyskane w ramach realizacji innych celów;
  6. przesyłanie newsletter’a – dane w postaci adresu poczty elektronicznej, …………………….. ;
  7. cele związane z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych i internetowych, takich jak min. Facebook, Instagram, Twitter, …………………………………………. – Dane Osobowe, które Użytkownik pozostawia odwiedzając profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”, itp.).
 4. Administrator nie przetwarza, zwłaszcza nie gromadzi i nie utrwala, Danych Osobowych dotyczących Użytkownika udostępnianych osobom trzecim w trakcie świadczenia usług w postaci indywidualnych konsultacji (spotkania indywidualne z konsultantami, korespondencja z prowadzącym konsultacje, etc.).

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Administrator w zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będzie przekazywać Dane Osobowe podmiotom, które działają na jego zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, konsultantom świadczącym usługi w Serwisie, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, audytorom, podmiotom przeprowadzającym na zlecenie Administratora badanie satysfakcji klienta, podmiotom prowadzącym na zlecenie Administratora obsługę klienta, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą magazynu, podmiotom zajmującym się usługami w zakresie masowej wysyłki wiadomości, doradcom oraz podmiotom dostarczającym narzędzia, o których mowa w punkcie II niniejszej Polityki Prywatności (Cookies).
 3. Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator może przekazywać Dane Osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami Danych Osobowych).
 4. W przypadku zamówienia produktów z Serwisu z dostawą pod wskazany adres lub do paczkomatu, bądź w sytuacji, gdy Administrator będzie wysyłał tradycyjną przesyłkę (np. list z odpowiedzią na zgłoszenie Użytkownika), Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej lub firmie obsługującej paczkomaty, które to podmioty staną się odrębnymi administratorami tych danych.
 5. Dane Osobowe potrzebne do wnoszenia opłat (dane z kart, etc.) zapisywane są w systemie informatycznym obsługiwanym przez Zewnętrznego Operatora Płatności. Dane te nie są przetwarzane przez Administratora. Zewnętrzny Operator Płatności staje się odrębnym administratorem Danych Osobowych Użytkownika w powyższym zakresie.

 

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przez Administratora przetwarzane dla realizacji umowy, Administrator będzie je przetwarzać przez okres obowiązywania tejże umowy.
 2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, będą one przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Użytkownik wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli Administrator będzie mógł wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec praw Użytkownika, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obrony stanowiska Administratora w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, Administrator będzie je przetwarzać pomimo sprzeciwu (nie dotyczy to sprzeciwu Użytkownika dotyczącego przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, który nie wymaga uzasadnienia).
 3. W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), będą one przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
 5. W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będą one przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub roszczeń Administratora.

 

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo żądania dostępu do treści swoich Danych Osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania usunięcia swoich Danych Osobowych, jeżeli:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
   • Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te Danych Osobowe;
   • Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   • Dane Osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • Dane Osobowe Użytkownika powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
    • Prawo do usunięcia danych nie dotyczy Danych Osobowych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli:
   • Użytkownik zauważy, że Dane Osobowe są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie chce, aby zostały usunięte przez Administratora,
   • Dane Osobowe nie są już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu Użytkownika;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Użytkownika szczególną sytuacją.
 2. Użytkownik ma również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których Administrator przetwarza Dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
 3. Celem skorzystania z wyżej wymienionych praw należy się skontaktować z Administratorem na adres e-mail wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi gdy uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownik może się skontaktować z Administratorem w każdej sprawie dotyczącej Danych Osobowych w następujący sposób:

 1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@herina.com
 2. korespondencją tradycyjną na adres: Nature Knows sp. z o.o. z siedzibą w Borutach, Boruty 16, 05-622 Boruty.