Maksymalny czas terapii preparatami Mącznicy lekarskiej nie może być dłuższy niż 14 dni