Metaboliczne interakcje pokarmu z surowcem zielarskim, mogą powodować zmianę aktywności surowca. Wpływ na przebieg biotransformacji surowca w wątrobie, oddziałuje na enzymy z grupy cytochromu P-450.