Należy zaprzestać używania goryczki co najmniej 2 tygodnie przed planowaną operacją.