NIe może być stosowany dłużej niż 7 dni wewntęrznie. Ogólne zalecenia do zastosownia zewnętrznego