U osób stosujących terapię insulinową lub dosutne leki hipoglikemizujace stosować po konsultacji