Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

Oświadczenia w zakresie zwrotów mogą być wysłane przez Konsumenta za pośrednictwem formularza znajdującego się po zalogowaniu do serwisu herina.com, pod adresem: https://herina.com/moje-konto/orders/ podając przyczynę “Zwrot w terminie 14 dni” lub za pomocą poczty tradycyjnej przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu.

Przez formularz https://herina.com/moje-konto/orders/ , po zalogowaniu do serwisu herina.com, Konsument może również dokonywać zgłoszeń w zakresie reklamacji.